Kesäkokous 29.8.2018 pöytäkirja

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

PÖYTÄKIRJA  ALA-OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN SYYSKOKOUKSESTA 2018

 

AIKA:  29.8.2018 alkaen klo 18:00

PAIKKA: seuran toimitalo

LÄSNÄ: osallistujaluettelo liitteenä

Seuran puheenjohtaja Timo Eskelinen avasi kokouksen.

 1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Eskelinen ja sihteeriksi Heikki Ruokanen.
 2. Päätettiin kokous oikein koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyttiin esityslista. Liite 1.
 3. Vahvistettiin osanottajaluettelo, sekä heidän ääni- ja puhevaltaisuutensa. Liite 2.
 4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tuomo Autti ja Juhani Jussila.
 5. Esitettiin uudet koejäsenet, koejäseninä jatkavat jäsenet ja muut johtokunnan jäsenvalinnat. Liite 3..
 6. Todettiin jäsenyydestä luopuneet (14 hlöä.) ja mahdollisesti erotetut jäsenet. Liite 4..
 7. Todettiin jäsen-/muut maksunsa maksaneet sekä maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet.

9.Yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmän ja riistayksikkökiintiön vahvistaminen alkavalle metsästyskau-delle sekä alkaneen metsästyskauden metsästyssäännöistä päättäminen.

9.1. Hirvisäännön uudistaminen

9.1.1. Hirvisääntövaliokunnan sihteeri Heikki Ruokanen esitteli hirvisäännön uudistuksen. Sääntö-valiokunta on kokoontunut 3 kertaa ja esitellyt sääntöuudistuksen seuran hallitukselle, joka on sen myös hyväksynyt. Päätettiin hyväksyä hirvisääntöön seuraavat muutokset:

– Hirvisäännön kohta 5.4. muutetaan siten, että hirvineuvoston muodostavat hirviseurueen varajohtajat.

– Hirvisäännön kohta 6.5. muutetaan siten, että loppuun lisätään lause: ” Etusija annetaan toimiviksi

tunnetuille koirille”

– Hirvisäännön kohta 7.2. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Puolet yleisistä metsästyspäivistä oikeuttaa

täyteen lihaosuuteen siten, että hyväksyttyjä pyyntipäiviä pitää ennen lihanjakoa olla 1 kpl viikossa tai

4 kpl kuukaudessa. Pyyntipäivien puuttuminen vähentää vastaavasti lihaosuutta.

9.1.2. Käytiin vilkasta keskustelua sääntökohtien 6.2 ja 7.3. tulkinnasta. Perinteisesti yleisiä pyyntipäiviä ovat olleet viikonloput (la ja su) sekä keskiviikko, muina päivinä tapahtunut pyynti on hyväksytty pyyntipäiväksi vain, mikäli on tullut saalista. Todettiin, että sääntökohdan 7.3. perusteella, sääolojen tms syiden perusteella, silloin kun pyyntiin on lähdössä riitävä porukka, jotta hirven kaato, haku ja nylkytoimi on todennäköinen/mahdollinen, hirvijohtaja voi hyväksyä pyyntipäiviksi muitakin viikkopyyntipäiviä, vaikka saalista ei aina tulisikaan. Tällaisista viikkopyyntipäivistä on tiedotettava etukäteen kaikille.

9.2. Päätettiin järjestää seuran hirvipeijaiset 17.10 2018. Seuran osuudeksi hirvisaaliista tehtiin seuraavia esityksiä: 3+2, 4+2 ja 5+3. Koeäänestyksessä selvän enemmistön sai esitys 4+2, mikä myös päätettiin seuran osuudeksi käytettäväksi peijaisiin, huutokauppaan sekä kiertävän listan mukaan maanomistajille jaettavaksi, sekä että loppuosa seuran lihoista voidaan varastoida käytettäväksi talkoissa yms. seuran hyväksi tulevissa tapahtumissa.

9.3. Päätettiin, että metsästyskoirien kouluttamista voidaan harjoittaa metsästyslainsäädännön puitteissa.

9.4. Päätettiin sovittavista asioista siten, että seuran omien pyytäjien pyyntialueiden ja pyynnin järjes-telyiden selkeyttämiseksi pienpetopyyntiin ei myönnetä lupia seuran ulkopuolisille metsästäjille.

 1. Päätettiin metsästäjäkohtaiseksi kanalintukiintiöksi alkavalle metsästyskaudelle seuran maille 2 kpl mustaa eli uroslintua (metso tai teeri) ja 1 kpl ruskeaa eli naaraslintua (metso tai teeri). Pienriistapyynnissä on huomioitava, että vain osalla seuran maanvuokrasopimuksissa on mukana pienriistan metsästysoikeus.
 2. Todettiin, että seuran 2 riistakamerasta toinen ei ole toimintakunnossa. Päätettiin, että kunnossa olevaa käytetään niin kauan kun se toimii, sekä että pyritään saamaan siihen mahdollisimman edullinen liittymä.
 3. Muut mahdolliset asiat: päätettiin, että lehti-ilmoitusten lisäksi kaikesta seuran toiminnasta, talkoista, tapahtumista, kokouksista yms. pyritään tiedottamaan mahdollisimman laajasti esim seuran nettisivuilla, whats upissa, face bookissa ja muissa nykyaikaisissa viestitävälineissä.
 4. Kokous päätettiin klo 19:30

 

 

 

Puheenjohtaja Timo Eskelinen                                                                                  sihteeri Heikki Ruokanen

 

 

Pöytäkirjantarkastaja Tuomo Autti                                                                            pöytäkirjantarkastaja Juhani Jussila