ALA-OUNASJOEN ERÄSTÄJÄT ry. PÖYTÄKIRJA KEVÄTVUOSIKOKOUKSESTA

Keikup, · Kategoriat: Yleinen

AIKA:          27.2.2019 alkaen klo 18:00

PAIKKA: AOE:n toimitalo

LÄSNÄ: Osallistujaluettelo, 16 henkilöä, Liite 1.

 1. Seuran Puheenjohtaja Timo Eskelinen avasi kokouksen.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sakari Pasanen ja sihteeriksi Heikki Ruokanen.
 3. Todettiin kokous seuran sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Vahvistettiin kokouksen osallistujaluettelo 16 henkilöä, kaikki äänivaltaisia jäseniä.
 5. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Teuvo Korhonen ja Pentti Remsu.
 6. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
 7. 1. Hyväksyttiin Timo Eskelisen esittämä seuran toimintakertomus vuodelta 2018. Liite 2.

7.2. Kuultiin seuran rahastonhoitaja Pekka Ylikunnarin esittelemä tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018. Liite 3.

8.1. Kuultiin toiminnantarkastajien Teuvo Korhosen ja Juhani Ojalan tarkastuskertomus. Liite 4.

8.2. Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa esitetty tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös.

 1. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 2. Päätettiin valita seuran puheenjohtajaksi edelleen Timo Eskelinen.
 3. Päätettiin valita johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Kari Määtän tilalle Jarmo Vattulainen ja edelleen jatkamaan Jouko Kovala. Johtokunnassa jatkavat Martti Koivuranta, Risto Hiukka, Risto Kovala ja Heikki Ruokanen.
 4. Päätettiin valita seuran toiminnantarkastajiksi Teuvo Korhonen ja Sakari Pasanen ja varalle Kari Tuisku ja Pasi Tuisku.
 5. Päätettiin hyväksyä sihteerin esittelemä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

Liite 5.

14.1. Päätettiin Jäsenmaksuista, että Metsästäjäliiton maksujen nousun johdosta nostetaan seuran jäsenmaksu 32 €:oon ja maanomistajien jäsenmaksu 17 €:oon.

14.2. Päätettiin lakkauttaa talkoisiin osallistumattomien jäsenten sakkomaksu ja päätettiin vaihtaa nimeksi talkoomaksu, mikä pidetään edelleen 30 €. Muut jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

 1. Päätettiin pitää seuran toimi- ja luottamushenkilöiden kulukorvaukset ennallaan.
 2. Päätettiin valtuuttaa hirviseurue valitsemaan keskuudestaan hirvenmetsästyksen johtaja.
 3. Päätettiin valita Riistanhoitojaoston vetäjiksi Kari Tuisku ja Teuvo Korhonen, Kenneljaoston vetäjäksi Kimmo Siuruainen, Kilpailu- ja Ampumajaoston vetäjäksi Timo Kovala, Muonitusjaoston vetäjäksi Pentti Remsu ja Nettivastaavaksi Keijo Pätsi, mutta Nuorisojaoston vetäjäksi ei valitettavasti ole löydetty ketään, mitä täytyy kehittää.
 4. Valittiin SML:n Lapin piirin kokouksiin edustajiksi Timo Kovala ja Heikki Ruokanen, sekä Lapin Kennelpiirin kokouksiin Kimmo Siuruainen ja Juhani Ojala. Johtokunta valtuutettiin asettamaan edustajat muihin mahdollisiin tilaisuuksiin.
 5. Todettiin että Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksen yleisiin kokouksiin ei ole tarpeen nimetä edustajia, sillä niihin voi jokainen seuran ja riistanhoitoyhdistyksen jäsen osallistua.
 6. Muut asiat: Todettiin tiedoksi, että riistakameroiden asettaminen vaatii aina maanomistajan luvan ja esim. metsähallitus ei hyväksy laisinkaan valtion maille asennettavia riistakameroita, vaan jos niitä sinne laitetaan, niin kamerat takavarikoidaan ja asettaja joutuu aina rikosoikeudelliseen vastuuseen.
 7. Kokouksen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19:41

 

 

Puheenjohtaja Sakari Pasanen                                                             Sihteeri Heikki Ruokanen

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: Teuvo Korhonen                                               Pentti Remsu