Ala-Ounasjoen Erästäjät ry:n tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Keijo Pätsi, · Kategoriat: Hallinto

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE tallentavasta kameravalvonnasta.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Ala-Ounasjoen Erästäjät ry (AOE), Erästäjänpolku 20, 96800 ROVANIEMI

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
AOE, Ala-Ounasjoen Erästäjät ry puheenjohtaja
konsta.remsu(at)gmail.com

3. REKISTERIN NIMI
Ala-Ounasjoen Erästäjät ry:n tallentava kameravalvonta

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kameravalvonnan tarkoituksena on:
Suojata omaisuutta
Ennaltaehkäistä rikoksia
Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä
Varmistaa ja lisätä turvallisuutta

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa muodossa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Valvontakameroiden välittämä digitaalinen kuvamateriaali.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin
käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä
henkilöillä.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään 3kk.

11. TIEDOTTAMINEN REKISTERIIN TALLENTAMISESTA
Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on kyltein ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta.
Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä AOE:n Internetissa sähköisessä muodossa. Tarvittaessa kysyjälle voidaan
tulostaa paperiversio rekisteriselosteesta.