Poimintoja hirvikokouksen pöytäkirjasta 24.8.2020

Keijo Pätsi, · Kategoriat: Yleinen

AOE –hirvijahti 2020

 

Metsästyksenjohtaja 2020-2021:

Risto Hiukka

 

Lihavaja vastaavat:   

Teuvo Korhonen, Kari Määttä ja Pentti Remsu

 

 

Jahdin toteutus

Jahtikauden aloitus 1.9. Koiran omistajat lähtevät maastoon valitsemanaan ajankohtana. Passimiehet kokoontuvat länsi- ja itäpuolelle klo 7:00. Koira-alueet etukäteen jo edellisenä päivänä tai mahdollisena torni -talkoopäivänä 29.8.

Jahtipäivään kokoontuminen ja siihen liittyvät toiminnot

– Koiran omistajat, WhatsApp –ilmoitus edellisenä iltana klo 20.00 mennessä AOE-hirviporukka –ryhmään.

    -mihin aikaan ja minne kokoontuminen

-ennen metsälle menoa nimetään kyseisen metsästyspäivän metsästyksenjohtajat kummallekin puolelle jokea, joka vastaa kyseisen päivän toiminnoista sekä kirjaa osallistujat

-Metsästyksen johtaja arpoo alueet koiran-ohjaajille

-osallistujista nimilista, kirjataan havainnot, aktiivinen metsästysaika, kaadot ja tiedot omariistaan/AOE hirvijohtajalle

 

Metsästäjän toiminta

-tiedät olevasi luvallisella alueella ja ammuttaessa et aiheuta vaaraa tai vaaran tunnetta muille alueella liikkuville henkilöille tai omaisuudelle

-tiedosta muiden passissa olevien metsästäjien sijainti, vaikka et heitä suoranaisesti näkisikään

    -miellä turvallisen ampumasektorin alue

    -kun virität aseen niin muista käyttää varmistinta

    -tunnista (esim. vasa) hirvi varmuudella ennen ampumista

    -ensimmäinen laukauksesi on paras mahdollisuutesi kaataa hirvi

-ampumisen jälkeen älä mene etumaastoon ennen kuin kaikilla on tieto passituksen ”purkamisesta”.

    -aukaise aseen lukko ja poista lipas aina myös taukojen ajaksi!   

 

PYSÄKÖITÄESSÄ HUOMIOI MYÖS MUUT TIELLÄLIIKKUJAT

KUNNIOITA KOHTAAMISIA HENKILÖITÄ JAHDIN YHTEYDESSÄ

OSALLISTU YHTEISIIN TEHTÄVIIN KOKO METSÄSTYSPÄIVÄN AJAN

ILMOITA, JOS JOUDUT LÄHTEMÄÄN JAHDISTA ENNEN VARSINAISEN METSÄSTYSPÄIVÄN PÄÄTTYMISTÄ

PIDÄ NUOTIOPAIKAT JA MUUT KOKOONTUMISPAIKAT SIISTINÄ